Nový člen ve skupině společností

Werther, 11. března 2021
Společnost Walter Henrich GmbH uzavřela 2. března 2021 partnerství se společností Poppe + Potthoff GmbH

Společnosti Poppe + Potthoff GmbH a Walter Henrich GmbH se rozhodly pro budoucí partnerství. V rámci spolupráce mezi těmito dvěma rodinnými společnostmi převezme Poppe + Potthoff GmbH 51% podíl ve společnosti Walter Henrich GmbH. V důsledku dohodnutého partnerství se společnost se sídlem v Daadenu stane součástí skupiny společností se sídlem ve Wertheru.

Společnost Walter Henrich GmbH dodává svým zákazníkům, kteří pochází z celé řady průmyslových odvětví, specifické vodicí a vřetenové trubky pro řízení vozidel, jakož i rotorové a trubkové hřídele pro různé aplikace. Jako člen skupiny Poppe + Potthoff bude společnost v budoucnu se svými inovativními produkty stále aktivnější v oblasti e-mobility. Spolupráce umožní společnosti Walter Henrich dále posilovat své odhodlání v této oblasti a soustavně přizpůsobovat své služby stále novým požadavkům zákazníků. Rozhodnutí uzavřít partnerství se společností Poppe + Potthoff umožní společnosti i v budoucnu posunout trh vpřed pomocí vlastních inovací.

Skupina Poppe + Potthoff vyvíjí a vyrábí mimo jiné ocelové trubky specifické pro zákazníka, subsystémy Common rail, vysokotlaká potrubí, přesné součásti, hřídele a spojky, jakož i speciální stroje a zkušební stolice. S nadšením pro inovace a zaměřením na zákazníka dodává skupina špičkovým technologickým společnostem klíčové komponenty pro jejich nabídky. Díky partnerství se společností Walter Henrich rozšiřuje Poppe + Potthoff vlastní portfolio a vytváří tak možnost nabídnout svým zákazníkům ještě širší škálu produktů.

Poppe + Potthoff a Walter Henrich se vyznačují orientací na budoucnost a produkty, které jsou přesně přizpůsobeny konkrétním požadavkům zákazníků. Nejen díky tomuto společnému základu bylo rozhodnutí uzavřít partnerství pro obě společnosti snadné. Spolupráce nabízí oběma stranám příležitost těžit z živé výměny nápadů, aby mohly společně v budoucnu úspěšně působit na trhu.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0