S vodíkem do budoucnosti

Werther, 10. února 2021
Poppe + Potthoff je členem evropské asociace Hydrogen Europe

Cílem společnosti Poppe + Potthoff je na základě inovací převzít odpovědnost za budoucnost a aktivně formovat trh. Zvlášť zřetelné je to v oblasti “alternativních pohonů”, kde P+P svými výrobky umožňuje nejmodernější řešení vodíkových pohonů a pohonů na palivové články. Pro další posílení vlastní angažovanosti v této oblasti a podtržení svého významu pro společnost, vstoupila společnost Poppe + Potthoff do asociace Hydrogen Europe.

Hydrogen Europe je evropská asociace, která zastupuje zájmy průmyslu vodíku a palivových článků, a rovněž jeho investorů. Cílem asociace je dosažení bezemisní společnosti poháněné vodíkem. Pro položení základu tohoto cíle propojuje asociace sídlící v Bruselu různé klíčové hráče do sítě, která společně podporuje a urychluje zavádění technologií na vodík a palivové články v celé Evropě. S více než 200 podniky, 80 výzkumnými institucemi a 25 národními sdruženími jako členy zahrnuje asociace celý hodnotový řetězec evropského ekosystému vodíku a palivových článků, který spolupracuje v Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking. Hydrogen Europe je asociace, která podporuje pokrok ve vědě a zasazuje se o politiku založenou na faktech, která zajišťuje, že evropský regulační rámec umožňuje použití vodíku v naší společnosti.

Vedle členství v Hydrogen Europe je Poppe + Potthoff od roku 2020 také členem v Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband (Německá asociace vodíkové technologie a palivových článků), která je činná i na národní úrovni. Stejně jako Hydrogen Europe je také cílem DWV zasazovat se o vodíkové technologie a technologie palivových článků jako zdroje energie 21. století a udržitelné energetiky.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0