Společenství pro udržitelný průmysl

Werther, 24.02.2022
Poppe + Potthoffje členem
Allianz Wasserstoffmotor e.V.
/aliance vodíkového motoru/

Význam bezemisních technologií se neustále zvyšuje ve všech průmyslových odvětvích. Cílem společnosti Poppe + Potthoff je popohánění této změny technologie kupředu. Vrůstající odbornost ve zpracování kovů a hospodaření s kapalinami nám umožňuje podpořit naše zákazníky jako integrovaný partner v oblasti vývoje a dodavatel systému zásobování vodíkem při dosahování jejich cílů CO₂. Další známkou těchto aktivit na poli alternativních pohonných technologií je vstup Poppe + Potthoff do Allianz Wasserstoffmotor e.V.

Aliance založená v roce 2021 spojuje výrobce automobilů, dodavatele a výzkumné instituce do jedné platformy. Aliance reprezentuje použití vodíkového motoru jako doplňkové řešení v rámci technologicky otevřeného rozvoje mobility. Sdíleným přesvědčením členů je, že vodíkový motor může při utváření klimaticky neutrálního a konkurenceschopného řešení mobility významně přispět k sektoru přepravy, nákladní dopravy a výrobních zařízení. Z tohoto důvodu je třeba o technologii informovat a vysvětlovat.

Všechny členy aliance spojuje přístup otevřený technologiím. Jelikož je otevřenost technologiím hluboce zakořeněná také v „DNA společnosti P+P“, je angažovanost pro Poppe + Potthoff samozřejmostí. Kromě členství v Allianz Wasserstoffmotor e.V. je Poppe + Potthoff již členem v Hydrogen Europe a Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband /Německá asociace vodíkové technologie a palivových článků/. Cílem těchto tří aliancí je zasazovat se o technologii vodíkového motoru a palivových článků jako zdroj energie 21. století a udržitelné energetické hospodářství.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0