Společnost R+W se připojila k Paktu pro životní prostředí

Wörth/Werther (Německo), 30. července 2020
Investice do energetické účinnosti, solární energie a environmentálního managementu

Se svými průmyslovými a přesnými spojkami zajišťuje dceřiná společnost skupiny Poppe + Potthoff R+, aby mimo jiné v oblasti obnovitelné energie vše hladce běželo. Ekologická bilance je optimalizována i ve vlastní výrobě.

Díky třem novým obráběcím centrům s regulací frekvence se snížila spotřeba energie v tomto segmentu o 25 %. Společnost R+W dále ušetří využitím odpadního tepla ze zařízení na výrobu stlačeného vzduchu 83 % plynu ročně.

„Nový fotovoltaický systém na střeše vyrábí tolik elektřiny, že nám přes den pokryje veškerou vlastní spotřebu,“ říká Holger Vogt, Senior Vice President Operations ve společnosti R+W. „Zhruba 1/3 elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů můžeme dokonce dodávat do sítě.“

Aktivity v oblasti životního prostředí se mají dále rozšiřovat. Společnost R+W se tak nyní stala partnerem „Paktu pro životní prostředí Bavorska“, iniciativy zemské vlády a hospodářského sektoru. Na plné obrátky také běží přípravy na certifikaci systémů environmentálního managementu podle ISO 14001. Dokončení je plánováno na rok 2021.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0