Udržitelnost v průmyslu

Werther, 01.05.2022
Společnost Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre se podílí na iniciativě výroby trubek s neutrálními emisemi CO2

Udržitelnost ve výrobě je pro všechna průmyslová odvětví stále důležitější. Společnost Poppe + Potthoff se dlouhodobě snaží svými výrobky a postupy šetrnými k životnímu prostředí přispívat k ekologické výrobě ocelových trubek. Tento přínos má být nyní ještě větší: Svaz Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V. odstartoval iniciativu „CARBON REDUCED TUBES & PIPES – Na cestě k ocelovým trubkám s neutrálními emisemi CO2“. Jako člen svazu bude společnost Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH usilovat o dosažení zákonem požadované klimatické neutrality nejpozději do roku 2045. Za tímto účelem je třeba společně s ostatními členy svazu vypracovat strategie, koncepce a opatření, které by měly nejprve při výrobě ocelových trubek emise CO2 snížit a v budoucnu zajistit výrobu ocelových trubek bez emisí CO2.

Prostřednictvím předávání znalostí, výměny zkušeností a společného postupu budou synergie vzniklé v rámci iniciativy využity k brzkému dosažení klimatické neutrality. Prohlášením se členové zavázali ke společnému cíli, kterým je výroba ocelových trubek s neutrálními emisemi CO2. Aby byla vytvořena co největší závaznost, bude v budoucnu pokrok jednotlivých společností na cestě ke klimatické neutralitě sledován prostřednictvím výročních zpráv o stavu.

Kromě společnosti Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre jsou v iniciativě zastoupeni výrobci všech hlavních typů ocelových trubek, tzn. výrobci bezešvých ocelových trubek, ocelových trubek zpracovaných za studena a za tepla, ocelových trubek svařovaných ze svitků a přesných ocelových trubek tažených za studena. V budoucnu se budou členové prokazovat vlastním štítkem “CARBON REDUCED TUBES & PIPES – Na cestě k ocelovým trubkám s neutrálními emisemi CO2“. Tento štítek má jasně indikovat, že se příslušná společnost zavázala urychlit výrobu ocelových trubek s neutrálními emisemi CO2.

Jako první projekt byly v současné době iniciativou vytvořeny pro různé výrobní procesy nadřazené Product Carbon Footprints (Master-PCF). Prostřednictvím těchto Master-PCF budou provedeny analýzy “hotspotů” s cílem lokalizovat hlavní oblasti emisí CO2 a odvodit potenciál pro zlepšení. Iniciativu odborně podporuje společnost Green Navigation GmbH. Tato poradenská a servisní společnost se specializuje na tvorbu klimatických strategií a výpočet uhlíkové stopy.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0