Vhodné řešení pro využití vodíku

Werther, 22.04.2022
Poppe + Potthoff se díky PPH2 stává dodavatelem materiálu speciálně vyvinutého pro využití vodíku

Alternativní pohony již dávno nejsou hudbou budoucnosti. Technologie palivových článků a technologie pro využití vodíku představují čistou alternativu k běžným pohonům – pro mobilní i stacionární využití. Pro zajištění bezpečného skladování a efektivní přepravu vysoce těkavého plynu v rámci pohonného systému musí být součásti, které jsou vystaveny přímému kontaktu s vodíkem, obzvláště odolné.

Tyto komponenty do tradičních systémů se doposud přednostně vyráběly s austenitické oceli. To však s sebou nese i některé nevýhody: Austenitická ocel je mimo jiné velmi drahá díky vysokému obsahu niklu. Vzhledem k tomu, že materiál má relativně nízkou pevnost, musí součásti vykazovat vyšší odolnost vůči tlaku s větší tloušťkou stěny. Tím se zvyšuje hmotnost a použití většího množství materiálu je opět důsledkem vyšších nákladů na díly.

Pro vyřešení těchto problémů vyvinula společnost Poppe + Potthoff materiál PPH2, který je speciálně navržen pro využití vodíku. Legovaná uhlíková ocel vykazuje vynikající mechanické vlastnosti. Ty byly dále vylepšeny úpravou žíháním PPSH, kterou vyvinula společnost Poppe + Potthoff. Díky tomu mohou mít komponenty vyrobené z PPH2 tenčí stěny než komponenty z oceli, což znamená vedle nižní hmotnosti také snížení nákladů na materiál, a tudíž další jasné výhody pro zákazníky. Účinnou ochranu proti korozi zaručuje zinkovo-niklový povlak.

Společnost Poppe + Potthoff koncipovala PPH2 takovým způsobem, aby se materiál obzvláště hodil ke svařování (například na výrobu systémů přímého vstřikování Common rail) a snadno se zpracovával. Proto je možné sáhnout ke známým výrobním postupům, které se používají například při výrobě součástí pro naftové motory. Tímto způsobem lze ušetřit další náklady, protože se nemusí přestavovat stroje a zařízení, pokud jste předtím zpracovávali uhlíkovou ocel.

Materiál je obzvláště vhodný na výrobu komponentů pro vodíkové rozvodné systémy (mimo jiné rozvody, vstřikovací lišty a ventily) a lze jej použít jak při mobilním i průmyslovém využití. Jako kompetentní partner pro vývoj vyrábí Poppe + Potthoff komponenty z PPH2 již v různých rozměrech – vždy dle specifických požadavků zákazníků. PPH2 byl testován a schválen externími zkušebnami v souladu s normou DIN EN ISO 11114, a je tedy v souladu s nařízením EU (ES) č. 79/2009 schválen i pro využití s vodíkem. Nový materiál rovněž splňuje požadavky EIGA (European Industrial Gases Association) na potrubí a přepravní kontejnery na přepravu vodíku.

Poppe + Potthoff při využití materiálu vyvinul nové rozvody OD6,35ID4 pro aplikaci vodíku 700 bar. Ty byly podle EC79 úspěšně otestovány nezávislou certifikovanou zkušebnou. Uvedené rozhraní přitom disponuje kovovým utěsněným kulovým a kuželovým spojem podle ISO 2974.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0