Vyšší výkon při tankování vodíkového pohonu

Werther, 01.06.2022
Závěrečné zkoušky ventilu On Tank Valve od společnosti Poppe + Potthoff podle EC 79 byly úspěšně dokončeny.

Technologie palivových článků se významně podílí na dosažení budoucnosti bez emisí. Vodík lze používat jak v mobilních tak stacionárních zařízeních, což významně přispívá k energetické změně. Palivové články mají oproti elektromobilitě následující výhody: Menší baterie elektromobilů s palivovými články (FCEV) umožňuje ve srovnání s elektromobily na baterie (BEV) větší dojezd vozidla s větším užitečným zatížením. Další výhodou je u vozidel FCEV mnohem kratší doba tankování. Nejen díky těmto výhodám má trh s vozidly FCEV velký růstový potenciál – zejména Asie a USA budou v budoucnu spoléhat na technologii palivových článků. Například Čína i Kalifornie chtějí mít do roku 2030 ve svých vozových parcích milion vozidel FCEV.

Pro optimální využití výhod pohonu na palivové články je mimo jiné nutná spolehlivá dodávka vodíku během provozu a co nejkratší doba doplňování paliva. Důležitou roli zde hraje ventil připojený k nádrži H2. Společnost Poppe + Potthoff nabízí se speciálně vyvinutým ventilem On Tank Valve (OTV) nové řešení pro použití na nádržích mobilních a stacionárních systémů H2. OTV lze pomocí rozvodné lišty připojit k jednotlivým nádržím nebo ke skupině nádrží. OTV tak umožňuje v závislosti na konfiguraci systému sériové i paralelní plnění nádrží. Inovativní vedení průtoku snižuje tlakové ztráty a umožňuje vyšší rychlost tankování ve srovnání se standardem 60 g/s, který je uveden v normě GTR13 pro tankování osobních automobilů. To přináší výhody zejména při používání užitkových vozidel. Kromě zkrácení doby tankování je jedním z cílů vývoje OTV také optimalizace hmotnosti modulárního těla OTV. Takto by mohlo být dosaženo hmotnosti menší než 1300 g a kompaktního provedení o průměru 177 mm včetně připojení elektromagnetického ventilu.

Modulární konstrukce OTV umožňuje snadnou integraci dalších komponent na ventil. Aby se usnadnilo používání, navrhla společnost Poppe + Potthoff OTV tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější. Ventil má centrální přípojku pro plnění a vyjímání, jakož i volitelnou přípojku např. pro střední TPRD, zatímco se všechny kabelové vývody nachází na jedné straně. Tato konstrukce umožňuje snadnější montáž. Díky opakovaným simulacím montáže během vývoje se týmu Poppe + Potthoff podařilo dosáhnout velmi dobré přístupnosti OTV. Společnost Poppe + Potthoff nabízí na montáž také speciální nástroj.

Při vývoji OTV jsme se zaměřili na požadavky, které zákazníci na takovou součástku kladou. To umožnilo vyvinout řešení, které spolehlivě poskytuje soubor těch nejlepších vlastností. V současné době probíhá certifikace OTV v Evropě. Úspěšným dokončením zkoušek podle EC 79 / nařízení (EU) č. 406 bylo dosaženo důležitého milníku. Společnost Poppe + Potthoff se považuje za vývojového partnera, který se svými zákazníky a pro své zákazníky vyvíjí individuální a efektivní systémová řešení.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0