Zkušební technika pro alternativní pohony

1. srpna 2021

Pro zajištění kvality komponentů pro alternativní technologie pohonu se tyto součásti důkladně testují za extrémních podmínek. S testovacími stanicemi pro zkoušku pevnosti součástí dopravujících média nabízí společnosti Poppe + Potthoff Maschinenbau speciálně přizpůsobitelná řešení pro elektromobilitu a vodíkové aplikace.

V elektrických a hybridních vozidlech musí díly pro chladicí a topné systémy, tankovací systém a jiné fluidní okruhy snášet zčásti extrémní změny zatížení a současně musí pracovat s vysokou efektivitou. Zkušební stanice odolnosti proti změnám tlaku a teploty a zařízení pro testování funkčnosti od společnosti Poppe + Potthoff Maschinenbau umožňují výrobcům testovat a přesně analyzovat jejich produkty při maximálním zatížení. Při typické zkoušce se konstrukční díl (např. ventily, hadičky nebo jiné komponenty dopravující média) vsazuje do zkušební komory testovací stanice. V klimatické skříni zařízení pro testování funkčnosti lze komponenty testovat při teplotách od -40 °C do +160 °C za účelem simulování střídavých teplot okolního prostředí během vlastní zkoušky tlaku/pevnosti. Změny tlaku jsou v sinusovém a lichoběžníkovitém tvaru při zkušebním kmitočtu např. 0,2 až 5 Hz (a více) volně programovatelné a umožňují rychlou a ekonomickou zkoušku změny tlaku. Tímto způsobem lze rozpoznat a odstranit možná slabá místa v seskupení materiálů, například kolem svarového spoje, a to jak na začátku vývojového procesu, tak i v průběhu procesu.

Zkušební zařízení společnosti Poppe + Potthoff Maschinenbau lze použít také pro vodíkové aplikace ve výzkumu a vývoji a pro ověřování součástí v sériové výrobě. Portfolio zahrnuje vedle zařízení pro zkoušení změny tlaku také řešení pro testování hydrostatické pevnosti, zkoušku pevnosti v protlaku a funkční zkoušku. Zkušební stanice se používají pro různé nástavby pro testování komponent. Několik příkladů: uzavírací ventily, připojovací díly pro nádrže, flexibilní palivová potrubí, zpětné ventily, regulátory tlaku, redukční tlakové ventily, tlakové omezovací ventily, průtoková čidla a senzory pro detekci úniku vodíku.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0