Změny v koncernu

Werther, 01.12.2021
Závody Bonneville a Scionzier se sloučí do Poppe + Potthoff France

Od 1. prosince 2021 se oba francouzské závody, P+P Bonneville a P+P Scionzier, sloučí do skupiny P+P a v budoucnu budou fungovat jako jediná společnost Poppe + Potthoff France. Spojení přispěje ke zlepšení koordinace se zákazníky a zlepšení efektivity v důsledku sjednocení procesů.

V rámci tohoto procesu budou zachovány oba závody, které jsou od sebe vzdáleny pouhých 12 km, a proto se jednotlivé kroky v oblasti vývoje a výroby mezi ně rozdělí: Závod v Scionzieru se bude v budoucnu koncentrovat na výrobní a administrativní procesy, zatímco závod v Bonneville zajistí procesy související s kontrolou, balením a expedicí.

Cílem sloučení je na základě zjednodušení a standardizace rozvojových a výrobních procesů dosahovat lepších výkonů a efektivity ve zpracování objednávek zákazníků. Optimalizovaným využíváním interních zdrojů bude v budoucnu dosaženo ještě rychlejší reakce na rozmanité požadavky zákazníků a tím i přidané hodnoty pro zákazníky společnosti. Další výhodou, která plyne ze sloučení do jediné společnosti, je lepší koordinace se zákazníky. Ti mohou nadále komunikovat s jediným nadřazeným partnerem pro oba závody, což zjednoduší koordinaci poptávek a zakázek. Takto dokáže Poppe + Potthoff France spolehlivě dostát cíle, kterým je způsob práce zaměřený na zákazníka.

Již v měsících před sloučením zahájila skupina P+P rozsáhlý program modernizace obou závodů, který v současné době běží na plné obrátky. To zajistí, že nový závod bude i v budoucnu v plném rozsahu plnit specifické požadavky svých zákazníků. Kromě opatření k posílení ekonomické efektivity obou závodů má být navíc dosaženo ekologičtějšího způsobu práce, a to například generální opravou zařízení na úpravu spalin a ropných produktů.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0