Kapilární trubky

Kapilární trubky firmy Poppe + Potthoff se vyznačují perfektním vnitřním povrchem, který je spolehlivě očištěn od tuků, olejů a částic. Úzké tolerance poskytují rovnoměrný tok médií v systémech s kompenzací nebo bez ní, například mezi senzorem a kontrolním nástrojem v automatizované měřicí a regulační technice.

KAPILÁRNÍ TRUBKY POPPE + POTTHOFF:

Vnitřní průměr max. 0,4 mm – použití při přenosu měřených hodnot nebo jako potrubí pro kapalná a plynná média.

Délky: V kruzích od 40 do 350 m, dle rozměru a provedení.
Tolerance: Vnější průměr +/- 0,05mm; Vnitřní průměr 0,05/-0 mm.
Matériau: červený/2
Stav při dodání: +A
Vnější průměr: 1,27 do 4,00 mm
Vnitřní průměr: 0,08 do 0,40 mm

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0