Inovace zvenčí i zevnitř

Nápady mění náš svět. Nové technologie mění celá odvětví a tím také požadavky, které zákazníci kladou na naše produkty. Pro přesné a spolehlivé plnění těchto požadavků i v budoucnosti považuje společnost Poppe + Potthoff za svou odpovědnost aktivní spoluutváření současného i budoucího trhu pomocí inovací. Důležitou roli zde hrají impulzy, které mohou být vnášeny zvenčí i zevnitř. Naše inovační laboratoř, která se skládá z heterogenní skupiny pracovníků a pracovnic z nejrozmanitějších funkčních oblastí, je přitom centrálním kontaktním místem pro jakýkoliv nápad.

U vnesených impulzů se v inovační laboratoři prověřuje jejich technická a ekonomická proveditelnost a dál se rozvíjí do myšlenky produktu nebo použití. Tento postup umožňuje koordinaci vývoje, vytváření synergií ve skupině a profitování ze společné expertizy. Z tohoto důvodu je inovační laboratoř chápána jako „nástroj“ pro lepší zajištění společnosti Poppe + Potthoff do budoucnosti, protože v ní mohou na základě otevřené výměny informací být rozvíjeny inovativní řešení a myšlenky.

Abychom ve stále rychlejším a daty řízeném světě neztratili kontakt s nejnovějším vývojem, je důležité trh kreativně spolurozvíjet. Inovační laboratoř se přitom neomezuje pouze na rozvoj nových produktových skupin, jako například v oblasti vodíku: Jsou zde realizována také témata jako digitalizace nebo transformace společnosti Poppe + Potthoff na čilý a daty řízený podnik.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0