TOPAQ - Smart modular H2 Systems

PARTNER PRO
MODULÁRNÍ
VODÍKOVÉ SYSTÉMY

Alternativní pohony umožňují dosáhnout cílů nulových emisí. Nové technologie však přinášejí i nové výzvy. Jako řešitelé problémů Vás podporujeme při zvládání vašich výzev.

VÍCE INFORMACÍ

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO RŮZNÉ
APLIKACE

Vodík klade zvláštní nároky na materiál a systém. Díky agilním vývojovým procesům Vám můžeme nabídnout přesně to správné řešení pro Vaši konkrétní aplikaci – jak v oblasti mobility, tak v oblasti stacionárních zařízení. Díky našemu holistickému přístupu „kompletně z jedné ruky“.

Naše modulární vodíkové systémy TOPAQ umožňují bezpečné a efektivní vedení vodíku z nádrže do palivového článku nebo vodíkového motoru. Tímto způsobem přispíváme k udržitelné mobilitě a průmyslu.

VÍCE INFORMACÍ

POPPE + POTTHOFF
JE SOUČÁSTÍ
INOVAČNÍ ELITY

V rámci naší skupiny společností kombinujeme širokou škálu odborných znalostí. To vytváří inovační sílu, která umožňuje vyvíjet inovace napříč různými místy.

V roce 2023 jsme za to získali ocenění TOP 100, a můžeme se tedy nazývat Top Inovátorem.

SKUPINA SPOLEČNOSTÍ ROZMANITÉ ODBORNÉ ZNALOSTI

Již od roku 1928 vyvíjíme a vyrábíme technicky náročné kovové komponenty a systémy pro širokou škálu aplikací. S nejvyšší přesností vytváříme kvalitu, spolehlivost a bezpečnost. To je náš slib našim zákazníkům a náš požadavek na nás samotné.

S odvahou a otevřeností technologiím každodenně razíme cestu inovacím, abychom mohli najít individuální řešení pro naše zákazníky ve zlepšování vývoje a sériové výroby. Naše portfolio zahrnuje přesné ocelové trubky, běžné kolejnice, kabely, přesné soustružené díly a spojky, jakož i speciálně vyvinuté zkušební stanice a autofretážní zařízení.

Jako skupina společností se od sebe navzájem učíme, spojujeme různé dovednosti a rozvíjíme se udržitelným způsobem – také s ohledem na naše životní prostředí.

NAŠE
ŘEŠENÍ

Jako zkušený dodavatel číslo 1 v automobilovém průmyslu vyvíjíme modulární systémy zásobování vodíkem. V rámci těchto systémů vyrábíme všechny základní komponenty pro bezpečné a efektivní vedení vodíku z nádrže do palivového článku nebo vodíkového motoru.

VÍCE INFORMACÍ

TOPAQ je značka společnosti Poppe + Potthoff

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0