Zkušební stanice pro hadice

Le banc d’essai de nettoyage et Dva pneumaticky poháněné přípravky pro rychlou výměnu umožňují rychlé a bepečné vystřídání testovaných kusů. Vysokotlaká pumpa zajistí nárůst tlaku. Je možno změnit směr procesu čištění. Turbulentní proudění zabezpečí maximální čistotu.

  • oblast tlaku 1.300 barů
  • jmenovitá šířka do 63 mm
  • délka hadice až 10 m
  • čištění = 200 µm
  • čištění a tlaková zkouška v jednom upnutí
  • kompletně z nerezi

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0