Zkušební stanice pro zkoušky těsnosti

Aby odlitky, dílce nebo sestavy bylo možno vyrábět bez netěsností, testují se nedestruktivním způsobem. Jako testovací médium lze použít oleje, vzduch, dusík nebo fluorid sírový (SF6).

KOMBINOVANÉ ZKOUŠKY TĚSNOSTI

Podle požadavku se zařízení vybaví vakuovou jednotkou, nízkotlakým nebo vysokotlakým modulem. U vícekomorových zařízení to lze kombinovat. Zkušební postupy i naměřená data se zaznamenávají, zobrazují a ukládají.

POUŽITÍ:

  • testování komponentů do automobilového průmyslu, např. u pohonů, chlazení a brzdného systému
  • zabezpečení kvality pump, ventilů a hadic u hydrauliky, pneumatiky a zdravotnické techniky
  • zkoušky těsnosti u produktů určených pro zásobování plynem nebo vodou a u domácích spotřebičů

Více o tomto tématu >

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0