Testovací stojany pro E-mobilitu

Komponenty vedoucí média, např. pro systémy chlazení a topení, musí odolat extrémním změnám zatížení a současně pracovat velmi efektivně, zejména u hybridních a elektrických vozidel.

Namísto testování zatížení a energetické účinnosti v samostatně vyvinutých zkušebních sestavách nebo v reálném provozu mohou výrobci nyní přesně analyzovat své výrobky pomocí testovacích stojanů se změnou tlaku a teploty, stejně jako funkčních testovacích systémů od společnosti Poppe + Potthoff Maschinenbau.

Více o P+P a e-mobilitě >

TESTY ZMĚNY TLAKU A TEPLOTY

Kompaktní testovací stojany od Poppe + Potthoff Maschinenbau testují komponenty při -40 až +140 stupních Celsia (zkušební kapalina + okolní teplota při použití klimatizované komory).

Změny teploty, průtoku a tlaku jsou v sinusovém a trapézovém tvaru při zkušební frekvenci např. od 0,2 do 2 Hz volně programovatelné a umožňují rychlý a ekonomický test.

Slabá místa v materiálové kombinaci – například okolo svaru – se mohou prozkoumat a optimalizovat již v procesu vývoje nebo i následně při výrobě.

Další informace o testovacím stojanu se změnou tlaku

FUNKČNÍ TESTY PRO MĚŘENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

V elektrických vozidlech zařízení, jako jsou chladicí a topná tělesa, čerpadla a regulační ventily, vybíjejí baterii, což může negativně ovlivnit dojezd vozidla.

Pomocí funkčních testovacích stojanů od firmy Poppe + Potthoff Maschinenbau se mohou testovat elektrická zařízení, např. před a po zkoušce zatížení tlakem, na spotřebu energie a výkon při měnící se teplotě, pro měření změny účinnosti po dobu životnosti vozidla.

Testovací objekt lze připojit k napájecímu zdroji s nízkým napětím (0-20VDC / 5A) nebo vysokým napětím (0-600VDC / 150A) pro simulaci provozu pomocí palubní baterie a generátoru nebo trakčního úložiště.

Další informace k funkčním testům

Více o tomto tématu >

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0