Zkušební stanice pro přetlakové zkoušky pro strojírenství a automobilový průmysl

Komponenty, které přepravují média, jsou ve strojích a vozidlech vystaveny extrémním podmínkám. Výkonová zatížitelnost pump, tlakových nádob, hadic a potrubí z kovu nebo plastu se testuje dynamickými a statickými tlakovými zkouškami.

V KLIMATICKÉ KOMOŘE

Testování komponentů se provádí v závislosti na oblasti použití pomocí různých testovacích médií při variabilních teplotních podmínkách. Firma Poppe + Potthoff dodává zkušební stanice, které jsou přímo určeny k tomuto účelu. U těchto zkušebních stanic lze modifikovat výměnné přípravky a zvolit klimatickou komoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • hraniční tlak 0 až 15.000 barů
  • rychlé zvýšení tlaku a dokumentace naměřených hodnot
  • testování při -60° C až do +180° C pomocí brzdné kapaliny, vody, vodní emulze nebo olejů

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0