Univerzální zkušební stanice

Pomocí univerzální zkušební stanice lze testovat těsnost u nejrůznějších komponentů a montážních sestav. Toto zařízení je podle potřeby vybaveno vakuovou jednotkou a nízkotlakým nebo vysokotlakým modulem.

Zkušební tlak se tvoří podle požadavku pomocí tlakové pumpy, jemnou regulací, nebo pomocí pneumatického či hydraulického převodníku tlaku. K softwaru zkušební stanice náleží počítač, který zobrazuje a dokumentuje všechna naměřená data. Je zde možno zvolit i programovat nejrůznější zkušební programy.

Firma Poppe + Potthoff Maschinenbau vyvinula nízkotlaké systémy určené speciálně pro nízkotlaké a vakuové zkoušky, zkoušky vzduchem a dusíkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Tyto zkušební systémy umožňují kombinaci nejrůznějších zkušebních procesů v jednom přístroji, např.:

  • zkouška těsnosti pomocí vzduchu
  • vakuová zkouška do 0,7 milibarů podtlaku
  • funkční zkoušky a zkoušky průtoku

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0