Zkušební stanice pro zkoušky těsnosti střídavým tlakem

HLAVNÍ ZNAKY:

  • vysoká dynamika
  • oblast testování tlaku od -0,8 doo + 3,5 barů
  • plně klimatizovaná zkušební komora

FUNKCE:

Zkušební stanice tlakových pulzací provádí střídání tlaku v oblasti přetlak-přetlak, přetlak-vakuum a vakuum-vakuum. Hysterezi střídání tlaku je možno variabilně nastavit a může se provádět při nejrůznějších klimatických podmínkách. Klimatická komora slouží zároveň jako zkušební komora a lze v ní nastavit testovací teplotu od -72°C do +180°C a vlhkost vzduchu až do 98% . Ve zkušební komoře jsou na každé straně tři tři zkušební přípojky, které je možno vypnout jednotlivě přes separátní ventily. Díky automatizované zkoušce těsnosti lze u všech X cyklů rozpoznat únik na každém jednotlivém testovaném kusu a v případě úniku jej vyloučit ze zkušebního okruhu.

MONTÁŽ:

Hlavní částí zařízení je centrálně umístěná klimatická komora. V levé části se nacházejí přetlakové komponenty, které se skládají z adsorpční sušičky s nádrží na stlačený vzduch a ze dvou přetlakových nádrží pro tvorbu zkušebního tlaku. V pravé části zařízení jsou umístěny vakuové komponenty: vakuová pumpa, vakuová nádrž a dvě podtlakové nádrže. Vpravo se rovněž nachází obslužný panel s 19″ dotykovou obrazovkou, alternativou je klávesnice a myš.

Kvůli transportu se zařízení dělí na šest modulů. Ty se na místě určení spojí do ucelené jednotky. Tlakové a elektrické přípojky jsou kvůli snadné demontáži vybaveny rychlokonektory na jednotlivých modulech.

Technické údaje v PDF

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0