Zkušební stanice pro zkoušky těsnosti u armatur

Díky zkušební stanici pro zkoušky těsnosti lze testovat těsnost u komponentů pro automotive, armatur, odlitků a mnoho dalších komponentů a montážních sestav. Toto zařízení je dle zkušebních požadavků vybaveno vakuovou jednotkou a nízkotlakým nebo vysokotlakým modulem.

Zařízení umožňuje tlakovou zkoušku na nejrůznějších komponentech až do max. tlaku 1.000 barů. Na příslušné tlakové body je nastaven tlakový převodník a zůstane tam po předem zvolenou dobu. Zařízení umožňuje na testovaný kus dodatečně aplikovat impulzní tlak. Testované kusy lze zobrazit pomocí lichoběžníkové a sinusové křivky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • tvorba tlaku od 10 do 1.000 barů s tlakovým převodníkem
  • jemná regulace 0 až 50 barů
  • zkouška střídavým tlakem do 1.000 barů
  • individuální nastavení parametrů
  • vizualizace dat pomocí programu LabVIEW

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0