Zkušební stanice pro zkoušky těsnosti u senzorů

Zkušební stanice umožňuje zkoušky těsnosti a funkční zkoušky u tlakových senzorů principem poklesu tlaku. Ve zkušební komoře se nachází upínací přípravek. Ten je nastavitelný, takže jej lze použít pro téměř všechny typy senzorů. Upínání i testování probíhá automaticky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • zkušební tlak do 2.900 barů
  • variabilní přídržná doba tlaku
  • test senzorů, měření do 2.700 barů, konfigurovatelné v různých úrovních tlaku
  • konfigurace různých zkušebních bodů
  • automatické upínání

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0