Podporujeme mimořádné úsilí svých zaměstnanců

Werther, 6. 10. 2022
Společnost Poppe + Potthoff podporuje kampaně na pomoc Ukrajině mezi svými zaměstnanci

Válku uprostřed Evropy by si v dnešní době dokázal představit asi málokdo – a přesto se letos stala skutečností. Vzhledem k situaci na Ukrajině je důležité, aby společnost projevila solidaritu s postiženými lidmi a podle svých možností jim také pomohla. Společnost Poppe + Potthoff, která má své sídlo ve městě Werther, je válkou taktéž hluboce otřesena a je připravena pomoci. Hluboký dojem ve společnosti zanechalo zejména dobrovolné nasazení zaměstnanců na různých pobočkách koncernu. Proto společnost Poppe + Potthoff podporuje toto mimořádné úsilí peněžními a věcnými dary.

Příkladem takového nasazení je rodina Klause Schize, který pracuje ve společnosti Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH ve Wertheru. Rodina Schizových, která pochází z Ukrajiny, od začátku války podpořila více než 100 uprchlických rodin. Poskytli dočasné ubytování, materiální pomoc a zajistili další dobrovolníky, kteří těmto uprchlíkům pomáhali například s překonáním jazykové bariéry při návštěvách úřadů. Rodina Schizových však zašla ještě o krok dál: již nějakou dobu na vlastní pěst organizuje konvoje s pomocí. Příbuzní a přátelé tak dopravují potřebnou materiální pomoc přímo na Ukrajinu. Na místě jsou potřeba různé hygienické potřeby, jako jsou prací prášky nebo mýdlo, ale také potraviny, jako jsou těstoviny, mouka nebo čokoláda pro děti. „Pokud jde o potraviny, velmi často nás žádají také o sůl,“ říká Klaus Schiz. „Proto jsme již na počátku začali kromě jiných výrobků nebo konzerv posílat právě i sůl.“

Také na dalších pobočkách skupiny Poppe + Potthoff se setkáváme s mnoha zaměstnanci, kteří jsou ochotni pomoci. Když vypukla válka na Ukrajině, bylo Sikosu Zsoltovi v továrně v maďarské Ajce jasné, že chce pomoci. V minulosti již zorganizoval několik dárcovských a humanitárních kampaní na podporu lidí v nouzi. Proto nemusel dlouho přemýšlet, zda se zapojí i do pomoci obětem této války. Od začátku války Sikos Zsolt pomáhá lidem ve válečných oblastech dodávat potřebnou pomoc a sám organizuje konvoje s pomocí do oblastí, v nichž zuří boje.

Jako mezinárodně působící koncern s partnery po celém světě vnímá společnost Poppe + Potthoff svoji společenskou odpovědnost. Z tohoto důvodu je podpora úsilí našich zaměstnanců pro naši společnost naprostou samozřejmostí. Společnost Poppe + Potthoff se proto podílí na podpoře kampaní svých zaměstnanců příspěvkem ve výši 10 000 eur pro každou takovou kampaň. Přejeme si, aby se díky této podpoře dostala rychlá a efektivní pomoc k ještě více lidem žijícím na Ukrajině. V případě rodiny Schizových jsme se navíc rozhodli, že se společnost Poppe + Potthoff bude přímo podílet na dodávkách pomoci formou věcných darů. První dodávky byly do ukrajinského Charkova přivezeny v září.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0