Poppe + Potthoff je součástí německé inovační elity

Werther, 26. 6. 2023

Při slavnostním aktu dne 23. června byli v Augsburgu na 8. summitu německých středně velkých podniků oceněni vítězové inovační soutěže Top 100. Společnost compamedia uděluje od roku 1993 středně velkým podnikům pečeť TOP 100 za zvláštní inovační schopnost a nadprůměrný inovační úspěch. Soutěž je založena na vědecky podloženém výběru, při kterém tým kolem výzkumníka v oblasti inovací, prof. Dr. Nikolause Frankeho z Vídeňské ekonomické univerzity, hodnotí přihlášky podniků na základě více než 100 kritérií z pěti kategorií: vrcholový management podporující inovace, inovační klima, inovační procesy a organizace, vnější orientace/otevřená inovace a úspěšnost inovací. Při své první účasti v soutěži byla skupina Poppe + Potthoff okamžitě oceněna jako jeden z Top 100 podniků. Dobré zprávy podnik přitom obdržel už na jaře – v rámci udělování cen v Augsburgu byl P+P nyní také v přiměřené míře poctěn mentorem soutěže, Rangaem Yogeshwarem.

Ocenění rodinného podniku je výsledkem jeho probíhající transformace v partnera pro rozvoj udržitelných technologií. Podnik prostřednictvím praktikované kultury inovací a chyb, stejně jako agilní inovační metodikou poskytuje svým pracovníkům možnost generovat vlastní nápady a podněty a tyto samostatně posouvat kupředu. To je umožněno definovanými procesy a neustálým zapojováním pracovníků do strategického směřování podniku. Tímto způsobem je aktivně podporováno pochopení pro technické výzvy na trhu a inovativní způsob myšlení pro jejich řešení. Při týdenních schůzkách „řízení nápadů“ je přitom vytvářena co největší transparentnost pokroku u technických projektů v rámci skupiny podniků. Tím jsou pracovníci aktivně začleňováni do pokračujícího vývoje a dostávají příležitost se do něj sami zapojit.

Odbornou porotu soutěže dokázala přesvědčit mimořádná inovativní kultura a její ústřední postavení vrámci podniku. Hodnocení vystavené organizátorem potvrzuje nápadné rozdíly Poppe + Potthoff oproti ostatním středně velkým podnikům stejně jako schopnost myslet jiným způsobem a uvádět inovativní nápady do praxe. Tato schopnost je umožněna pochopením toho, že inovace představují zítřejší úspěch a vůli k aktivnímu utváření budoucnosti. Ocenění proto pro Poppe + Potthoff znamená jak potvrzení zvolené cesty, tak i jasnou výzvu k důslednému pokračování v této cestě.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0