Výstavba úspěšně zahájena

Werther/Nordhausen, 12.10.2023
Zahájení výstavby nové budovy firmy Poppe + Potthoff Maschinenbau

Společnost Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH byla založena v roce 2007 jako součást mezinárodně působící skupiny Poppe + Potthoff v durynském Nordhausenu. Expert na zkušební techniku a speciální strojírenství zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců a jako lídr na trhu podporuje zákazníky po celém světě nejmodernějšími testovacími stanicemi. S ohledem na neustálý růst společnosti byla nyní zahájena výstavba nové firemní budovy. Společnost Poppe + Potthoff Maschinenbau investuje do nové centrály společnosti v Nordhausenu přibližně 10 milionů eur. Konečné stěhování je naplánováno na konec roku 2024.

Společnost Poppe + Potthoff Maschinenbau má dlouholeté zkušenosti se zkušební a vysokotlakou technikou i se speciálním strojírenstvím. Zaměřuje se na testování komponentů chladicích okruhů velektrických vozidlech, testovací zařízení pro vývoj komponentů H2 a také na testovací stanice individuálně přizpůsobené specifikacím zákazníka pro použití v různých průmyslových odvětvích jako například v letectví a kosmonautice. Jako specialista na vysokotlakou techniku společnost podporuje vývoj a výrobu odolných komponentů prostřednictvím stanic pro testování změny tlaku, roztržení nebo funkcí. V posledních letech se pro společnost Poppe + Potthoff Maschinenbau staly důležitým faktorem zejména udržitelné technologie. Například inovativní zkušební zařízení pro komponenty v oblasti e-mobility nebo díly pro vodíkové aplikace jsou poptávány po celém světě.

Mladý, vysoce kvalifikovaný tým společnosti Poppe + Potthoff Maschinenbau se v posledních letech neustále rozrůstá. Tento růst by měl pokračovat i v budoucnu. Společnost například plánuje zdvojnásobit počet svých zaměstnanců na novém místě. „Chceme přispět k bezemisní mobilitě aprůmyslu prostřednictvím našich testovacích stanic,“ říká generální ředitel Philip Claussen. „Nová firemní budova a růst naší společnosti nám umožňují dostát tomuto tvrzení i v budoucnu.“

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0