Poznávání světa práce

Werther, 30.03.2022
První prohlídka závodu u společnosti Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH od začátku koronavirové pandemie

Jednou nesedět ve školní lavici, a přitom získat praktický vhled do každodenní praxe místního podniku: prohlídky provozu nabízí mladým lidem dobrou příležitost informovat se o možnostech v profesním světě. Za tímto účelem navštívila 8. třída Obecné školy Peter-August-Böckstiegela dne 28. března společnost Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH ve Wertheru. Žákyně a žáci mají sice do ukončení školního vzdělávání ještě přibližně dva a půl roku, přesto jsou pro ně dotazy na profesní směřování stále důležitější. Jako podporu v odpovědi na tyto otázky nabízí škola týden kariérní orientace na téma „Práce dříve a dnes“, v jehož rámci proběhla návštěva mateřského závodu mezinárodní skupiny podniků.

Na začátku své návštěvy získali žákyně a žáci všeobecný přehled o historii podniku, příklady použití výrobků a informace o různých učebních oborech u skupiny P+P. Po povinné bezpečnostní instruktáži následně začala prohlídka závodu, při které měli žákyně a žáci možnost seznámit se s procesy zpracování trubek zblízka. Na závěr byla společná přestávka na snídani využita pro otázky a odpovědi. U velice pozorných žákyň a žáků zanechala návštěva trvalý dojem: „Nevěděl jsem, že se trubky používají i na ochranné klece vozidel v motoristickém sportu. Rozmanité možnosti použití a výrobní procesy považuji za velmi napínavé“, mínil Niklas. „Rozmanité procesy při výrobě trubek byly velmi působivé“, shrnula Maria: „Bez prohlídky závodu bych si podniku v průmyslové oblasti jen tak nevšimla. Proto si myslím, že je taková návštěva velmi smysluplná.“

Skupina Poppe + Potthoff s hlavním sídlem a technologickým centrem ve Wertheru (Vestfálsko) je se svými více než 1 600 pracovnicemi a pracovníky a dlouholetými partnery aktivní v blízkosti zákazníka, a to ve více než 50 zemích. Skupina P+P založená v roce 1928 dnes disponuje více než 18 závody a prodejními provozy v 9 zemích. Společnost Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH dodává přesné ocelové trubky v malých šaržích, ale i ve velkých sériích. Trubky zhotovené v mateřském závodě skupiny podniků se používají v různých oblastech, např. jako vstřikovací potrubí, průmyslové řetězy, v měřicí a regulační technice stejně jako ve strojírenství a nástrojařství. Při výrobě přesných ocelových trubek jsou vždy středem pozornosti specifické potřeby zákazníků. Díky kombinaci nejvyšších standardů a přes 90 let získávané odbornosti ve výrobě trubek garantuje Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH absolutní přesnost a kvalitu.

Poppe + Potthoff jako skupina podniků vyvíjí a vyrábí mimo jiné common-raily a vysokotlaká potrubí, přesné ocelové trubky, flexibilně použitelné přesné součástky a spojky, a rovněž speciální stroje a zkušební stolice. To umožňuje náročná řešení v oblasti automobilů a užitkových vozidel, v námořních aplikacích a kosmonautice, v nástrojařství a strojírenství a dalších rozmanitých průmyslových odvětvích. Se zaměřením na vodíková systémová řešení a technologie pro elektromobilitu podnik přispívá k udržitelné budoucnosti. Vzdělání u Poppe + Potthoff umožňuje mladým lidem stát se jako součást inovativního rodinného podniku řešitelem problémů pro zákazníky.

Nabídku pracovních míst společnosti Poppe + Potthoff GmbH najdete online na:
Deutschland ǀ Poppe + Potthoff.

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0